Choinka

Dzień Babci i Dziadka

img
+
img
+
img
+
img
+
img
+
img
+
Pogoda Kamionka z serwisuInformacja publiczna: sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Macha w Kamionce za rok 2018 dostępne jest na stronie BIP Gminy Ostrów sprawozdania finansowe.Wilhelm Mach

Urodził się we wsi Kamionka koło Ropczyc w rodzinie chłopskiej jako syn Wincentego Macha i Apolonii z Białków. Cztery klasy szkoły powszechnej ukończył w rodzinnej Kamionce, pozostałe w Ropczycach. Naukę kontynuował od 1928 w prywatnym Miejskim Staroklasycznym Koedukacyjnym Gimnazjum w Ropczycach. Debiutował wierszem Jesień wydrukowanym w szkolnym czasopiśmie Przyszłość (numer 1 z września 1928) oraz nowelą Dawne zapusty opublikowaną w 8 numerze czasopisma Rola. Edukację kontynuował od 1932 w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Dębicy, w którym redagował szkolne czasopismo U nas. Maturę zdał w 1936. W 1938 roku ukończył naukę w Państwowym Pedagogium w Krakowie.

więcej

bł. ks. Roman Sitko

Roman Sitko urodził się 30 marca 1880 r.
w Czarnej Sędziszowskiej. Gdy miał 6 lat umarła mu matka osierocając szóstkę dzieci. Po trzech latach od tego wydarzenia ojciec Romana Sitki żeni się powtórnie, zmienia się także miejsce zamieszkania całej rodziny. Przenoszą się do Kamionki tzw. Sekwestru.
Gdy bł. Roman zakończył edukację w Czarnej Sędziszowskiej oraz Sędziszowie Małopolskim, rozpoczął dalszą naukę w rzeszowskim gimnazjum im. Stanisława Konarskiego. Było ono wówczas uważane za najlepsze gimnazjum w okolicy. Od swej młodości był pilnym uczeniem - gimnazjum ukończył z wyróżnieniem.
Roman Sitko w 1900 roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po odbyciu studiów filozoficznych i teologicznych 29 czerwca 1904 r., z rąk bpa Leona Wałęgi przyjmuje święcenia kapłańskie. Zaraz po święceniach zostaje kapelanem biskupa i prefektem Małego Seminarium.
W 1907 roku, bł. Roman rozpoczął swoją pracę katechetyczną w II Gimnazjum w Tarnowie oraz w Gimnazjum w Mielcu. Założył tam bursę dla chłopców. Mimo tego, że nie posiadał żadnych tytułów naukowych, odznaczał się dużą wiedzą, był także ceniony w środowisku. Stał się autorytetem dla młodzieży ale także i dla nauczycieli.

więcej

„Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce informuje, że:
Inspektorem ochrony danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce,
Kamionka 206, 39 – 122 Kamionka, jest adw. Jakub Curzytek,
kontakt: 692616480, e-mail kancelaria@adwokatcurzytek.pl"

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Kształcimy na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Nasi uczniowie od lat odnoszą sukcesy w nauce i sporcie, uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach.

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Na stronie: reformaedukacji.men.gov.pl znajdą Państwo informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę.